1px Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania ze strony www.tkalin.pl. Ilekroć w Polityce mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to to PH Surtech Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żeromskiego 69/71, 50-312 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000700147, REGON: 368552190, NIP: 8952164210 – właściciela strony internetowej www.tkalin.pl;
 2. Stronie  – należy przez to rozumieć stronę internetową www.tkalin.pl;
 3. Użytkowniku  – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.tkalin.pl.

§ 1. Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

§ 3. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, ale niektóre usługi są odpłatne (zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną).

§ 4. Administrator  przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

§ 5. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

§ 6. Dane osobowe są przetwarzanie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także w celu usprawnienia działania niektórych funkcjonalności Strony.

§ 7. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO.

§ 8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, w zależności od usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, to:

 1. adres IP,
 2. dane o lokalizacji,
 3. imię,
 4. nazwisko,
 5. pseudonim,
 6. adres e-mail,
 7. adres rozliczeniowy,
 8. adres siedziby,
 9. adres zamieszkania,
 10. NIP,
 11. REGON,
 12. numer telefonu.

§ 9. Przetwarzanie danych Użytkownika obejmuje:

 1. pliki cookies,
 2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z takich funkcjonalności Strony jak dodawanie komentarzy czy wysyłanie wiadomości,
 3. wysyłkę newslettera,
 4. zakup towarów poprzez sklep internetowy.

§ 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
§ 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 12. Strona korzysta z tzw. „stałych” plików cookies (persistent cookies) oraz „sesyjnych” (session cookies). Stałe pliki cookie są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

§ 13. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi związane z pozycjonowaniem i badaniem ruchu na stronach internetowych,
 2. inni Użytkownicy (w zakresie publikowanych przez Użytkownika opinii i komentarzy),
 3. pracownicy Usługobiorcy zajmujący się obsługą poczty, Strony oraz zamówień.

§ 14.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane.

§ 15. Użytkownik ma prawo do:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 2. sprostowania danych i dostępu do danych osobowych,
 3. usunięcia danych – w zakresie usług dotyczących publikowanych komentarzy i opinii,
 4. ograniczenia przetwarzania danych;

§ 16. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość uprzedniego przetwarzania.

§ 17. Cofnięcie zgody wymaga zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika.

§ 18.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

§ 19. Udostępnienie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale odmowa ich udostępnienia nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Strony.

§ 20. Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.

1pxZaloguj się
1px Nie pamiętasz hasła? 1px Zarejestruj się
Porady techniczne 507713618
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl